Ինչ ենք մենք առաջարկում

Հիմնական ծառայություններ

Գրավոր թարգմանություն

Լեզուների մեծամասնությունից։ Տեխնիկական, իրավական, բժշկական, տնտեսական, գիտական, գեղարվեստական թարգմանության և ավելին։ Մենք թարգմանում ենք պայմանագրեր, հիմնադիր փաստաթղթեր, կայքեր, ծրագրային ապահովում, սարքավորումների տեխնիկական ուղեցույցներ, գծագրեր, մարքեթինգային նյութեր և այլն:

Բանավոր թարգմանություն

Հաջորդական թարգմանություն․ դա թարգմանություն է այնպիսի պայմաններում, երբ խոսնակը ելույթի ընթացքում կատարում է տրամաբանական դադարներ, որպեսզի իրականացվի թարգմանություն։ Թարգմանչի կողմից միաժամանակյա թարգմանությունը կատարվում է զեկուցողի ելույթին զուգահեռ, այդ թվում`հատուկ սարքավորումների օգտագործմամբ:

Տեքստերի խմբագրում և ուղղում

Աշխատանքներն իրականացնում են րհեստավարժ մասնագետները, այդ թվում`օտար լեզուների կրողներ։

Նոտարական հաստատում

Թարգմանչի ստորագրության նոտարական վավերացում: Թարգմանությունների պատճեների նոտարական վավերացում։

Ինչ է ստանում մեր պատվիրատուն

Ինչու են պատվիրատուների 98%-ը դառնում մշտական հաճախորդներ։

Բարձրորակ ծառայություններ

Թարգմանիչների վստահելի թիմ և կարգավորված որակի կառավարման բազմաստիճան համակարգ։ Կատարողների մանրակրկիտ ընտրություն յուրաքանչյուր կոնկրետ նախագծի համար: Համագործակցություն լեզուն կրողների հետ։

Անսահմանափակ ռեսուրսներ՝ թարգմանիչներ տարբեր երկրներից

Իրավագիտության, նավթի և գազի արդյունաբերության, մեքենաշինության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բանկային և ֆինանսական ոլորտի, բժշկության, դեղագործության և այլ ոլորտներում փորձ ունեցող մասնագետ թարգմանիչներ: Օտար լեզուների կրողներ:

Պատասխանատու աջակցություն

Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր պատվերին։ Ընկերական և բարեհամբույր մենեջերներ: Պատվիրատուի կարիքներն առաջնային են։

Հաճելիորեն զարմացնող գներ

Մշտական հաճախորդների համար գործում է ճկուն գնային քաղաքականություն։ «Գին-որակ» հարաբերակցությունը շուկայում լավագույններից է։

Ինչպես պատվիրել թարգմանություն

1

Թարգմանության
նյութերի
փոխանցումը մեզ

2

Արժեքի
համաձայնեցում

3

Պայմանագիր և / կամ
կանխավճարային
հաշիվ

4

Աշխատանքի
կատարումը նշված
ժամկետում

Տեղեկատվական աջակցություն

Ձեր անձնական մենեջերը մշտապես կապի մեջ է ձեզ հետ և վերահսկում է թարգմանիչների և խմբագիրների աշխատանքը, պատվերը հանձնելու ժամկետները, կազմակերպում է որակի վերահսկման գործընթացը:

Բարեհամբույր անձնակազմ

Մեր աշխատակիցները կպարզեն ձեր կարիքները և ցանկությունները: Մենք առանձնանում ենք պատվիրատուին ընդառաջ գնալու, կոնկրետ պատվերի և կոնկրետ պայմանների շրջանակներում ճկունություն ցուցաբերելու պատրաստակամությամբ:

Վճարումը կատարվում է աշխատանքն ավարտելուց հետո

Պայմանագիր կնքելու դեպքում հնարավոր է դառնում վճարումը կատարել պրոյեկտի հանձնումից հետո (ըստ պայմանավորվածության):

Արժեքի Ճշգրիտ հաշվարկ

Դուք անմիջապես կտեղեկանաք աշխատանքների վերջնական արժեքի մասին և կկարողանաք կշռադատված որոշում կայացնել պատվերը տալու մասին։